Menu

Soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 – 7 let

Školka Jiráskova a školka Jaselská

Proč vybrat
Mateřídoušku?

„Máme tady pohodu“

Uspokojujeme základní potřeby dítěte, ale i náročnější potřeby, jako je náklonnost, láska a bezpečí. Děti potřebují podnětné prostředí, společenské uplatnění, potřebují mít ve školce někoho, kdo uspokojí jejich potřebu prvotních citových a sociálních vztahů. V Mateřídoušce se snažíme všechny potřeby dítěte rozpoznat a vyjít mu maximálně vstříc.

A děti: " Zpíváme si a smějeme se. Těším se na p. učitelku a kamarády."

„Hrajeme si“

Vytváříme podmínky ke hře. Hra je důležitá činnost vašeho dítěte. Dítě má potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se, získávat nové zkušenosti. Toto všechno mu hra umožňuje. Paní učitelky hledají prostor a čas pro hru, nabízí možnosti jak hru obohatit. Hra jim dává naopak možnost dítě poznat, objevit rysy jeho povahy, úroveň myšlení, stupeň dovedností a návyků.

A děti: "Maminko, ještě nechci jít domů. My si hrajeme."

„Rádi se hýbeme“

Cvičíme každý den dopoledne a po odpočinku. Chodíme na delší vycházky a polodenní výlety. Dobu oběda jsme posunuli na 12,30 hodin. Uspokojujeme tak potřeby hry, učení, potřeby pobytu venku. Chodíme ven každé dopoledne. Pokud počasí dovolí, trávíme co nejvíce času na zahradě i v odpoledních hodinách. Děti se účastní školy v přírodě, sportovního kroužku. 

A děti: "Dnes jsme byli na výletě a odpoledne jdeme na zahradu."

„Hodně se tu naučíme“

Máme kvalifikovaný personál, zkušené paní učitelky a rodilé mluvčí. Pracujeme s Gardnerovou teorií, rozvíjíme jednotlivé inteligence dětí. Připravujeme bohatou vzdělávací nabídku. Úkoly diferencujeme dle věku a stupně dovedností. S dětmi tvoříme myšlenkové mapy, povídáme si v komunitním a diskuzním kruhu. Předškolní děti mají bohatou přípravu na školu. Pracuji s interaktivní tabulí.

A děti: "Už vím, kde mám srdce, že tělo jsou kosti a svaly."

„Chutná nám tu“

Zajímá nás co děti jedí. Připravujeme jim jen to nejlepší. Co nejméně cukru, soli a bílé mouky :-). Zdravý pitný režim je samozřejmostí. Naše vlastní kuchyň a kuchyň školky Nádvorní nám umožňuje zásadu vyvážené stravy velmi dobře naplňovat. Poskytujeme dětem ke konzumaci klidné, kulturní a estetické prostředí. Podrobnější informace v oddílu "Stravování".

A děti: "Zítra si zase přidám!"

„Je nám tady dobře“

Ve třídách je nižší počet dětí. Je tedy čas povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit ho před situacemi a vlivy, které nezvládá, a které ho stresují. Nabízet dětem činnosti, které rozvíjí pozitivní myšlení, cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým.

A děti: "Toho koníčka jsem udělala pro tebe ... a úplně sama!

 

 

„Sociální klima“

Školka vytváří sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské školce. Rádi bychom, aby se děti naučily naslouchat, být ohleduplní, uměly se omluvit, aby přemýšlely o svém chování a jednání, byly vnímaví.

A děti: "Už jsem to vyřešil, kamarádovi jsem se omluvil."

Máme české třídy a třídy
s výukou anglického jazyka

Děti nejsou rozděleny podle věku, jsou věkově smíšené.

Aktuálně

Školka Jiráskova