Menu

Rozvrh dne

Rozvrh dne - "Jak to chodí v Mateřídoušce"

7- 10,10 hod.
Hra a nabízené vzdělávací činnosti, činnost skupinová a individuální, individualizované vzdělávání, činnosti v duchu didaktického stylu s nabídkou “Centra aktivit” zaměřená na aktuální tematickou část. Dítě si individuálně a svobodně volí konkrétní aktivitu, stupeň obtížnosti a způsob řešení. V pondělí jsou zařazovány delší pobyty venku, výlety, výstavy (odchod z MŠ dle potřeby i v 7,45 hod.:-)). 
 
9,15- 9,45 hod.
Svačinka, možnost postupného jídla. Kdo svačí dříve, ponechá si ovoce či zeleninu na pozdější dobu, aby si ji mohl sníst před odchodem na pobyt venku, čímž je zachován 3 hod. interval mezi jídly.
 
 9,45- 10,10 hod.
Skupinová činnost s využitím metod činnostního učení, komunitní kruh, diskusní kruh. 
 
10,10- 12,30 hod.
Příprava na pobyt venku, pobyt venku, návrat, převlékání, hygiena.
 
12,30- 13,15 hod.
Oběd, hygiena, ukládání dětí, příprava na klidovou část.
 
13,15- 15,30 hod.
Odpočinek dětí, postupné vstávání, hra a zájmové činnosti, individuální vzdělávací činnost, cvičení. Mladší děti- je respektována individuální potřeba spánku. Starší děti- klidová část cca 20-30 min.
 
15,30- 15,45 hod.
Svačina, možnost postupného jídla.
 
13,45- 18 hod. Jiráskova   13,45- 17,30 hod. Jaselská
Pobyt ve třídách nebo na zahradě, dle ročního období, hra a zájmové činnosti, vzdělávací činnost, individuální vzdělávání
 
Pátek do 17 hod.       
Prázdninový provoz do 17 hodin.