Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2-7 let

Přijímací řízení

V souvislosti s legislativními změnami, především zavedení povinnosti předškolního vzdělávání dětí 5-ti letých a starších od září 2017, Vám předkládám nová pravidla přijímacího řízení.

Rodiče dětí 5-ti letých a starších mají povinnost děti do mateřské školy zapsat. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinné docházce do soukromé MŠ.

 

1. Časová organizace přijímacího řízení- aktualizace

 

I.Fáze- Vydání přihlášek

18.4. - 14.5. 2017, osobně do 12.5. 2017

Přihlášku do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání přihlášky

2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova tř. 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech

     v době od 8 - 17 hod. 

 

II. Fáze- Přijímací řízení

15.5.2017     14-16 hod.

16.5. 2017    10-12 hod.

Osobní odevzdání je možné v uvedených termínech v Mateřídoušce, Jiráskova tř. 29.

Rodiče předkládají svůj OP, rodný list dítěte a přihlášku do MŠ podepsanou zákonnými zástupci dítěte.

 

III. Fáze- Přijímací řízení

17.5. 2017 - 22.5. 2017

Od 22.5. 2017 do 2.6. 2017 můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné Rozhodnutí o přijetí dítěte.

V případě nepřijetí vám škola předá tuto informaci doručením písemným, emailem nebo poštou.

 

2. Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5-ti leté a starší.

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

– děti, které mají v mateřské škole sourozence

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a víc

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a víc

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2 roky a víc

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
© 2017 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz