Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Přijímací řízení

V souvislosti s legislativními změnami, především zavedení povinnosti předškolního vzdělávání dětí 5-ti letých a starších od září 2018, Vám předkládám nová pravidla přijímacího řízení.

Rodiče dětí 5-ti letých a starších mají povinnost děti do mateřské školy zapsat. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinné docházce do soukromé MŠ.

Podání přihlášky je možné i po 15.5. 2020, po třetí fázi, v případě volného místa.

Termín předání přihlášky je možný dohodnout přes e-mail materidouska@skolka.cz. 

1. Časová organizace přijímacího řízení- aktualizace

 

I. Fáze- Vydání přihlášek

1. 4. - 30. 4. 2020

Přihlášku do MŠ je možné získat dvěma způsoby:

1) Elektronické vydání přihlášky zde

2) Vyzvednutí v MŠ (Jiráskova 29 nebo Jaselská 15), v pracovních dnech

     v době od 8 - 17 hod. 

 

II. Fáze- Přijímací řízení

4.5.2020  14-18 hod.

5. 5. 2020   7-12 hod.

Osobní odevzdání je možné v uvedených termínech v Mateřídoušce, Jiráskova 29, Brno.

Rodiče předkládají svůj OP, rodný list dítěte a přihlášku do MŠ podepsanou zákonnými zástupci dítěte.

 

III. Fáze- Přijímací řízení

11. 5. 2020 – 15. 5. 2020

Od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 můžete očekávat informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Škola Vám osobně předá nebo doručí písemné "Rozhodnutí o přijetí dítěte".

V případě nepřijetí vám škola předá tuto informaci doručením písemným- e-mailem.

 

2. Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně děti 5-ti leté a starší.

Dále jsou děti do mateřské školy přijímány v tomto pořadí:

– děti, které mají v mateřské škole sourozence

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 4 roky a víc

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 3 roky

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2,5 roku a víc

– děti, které dovršily k 1. 9. příslušného roku 2 roky a víc

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2020 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz