Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Škola v přírodě

Milí kamarádi a rodiče!                                                                                    

Rádi se s Vámi opět podělíme o náš deník, kde si můžete přečíst o tom, jak prožíváme školku v přírodě. Letos se z nás stali námořníci cestovatelé.

Den první „Vyplouváme z Evropy“

Naše cesta autobusem proběhla bez útrap - nikomu "špatně" nebylo, a tak jsme po 11 hod. dorazili zdárně do cíle - penzion Solitary, Milovy. Nejprve jsme si zopakovali pravidla bezpečnosti a chování v budově i během pobytu v přírodě, a také jsme si řekli, co dělat v „nouzových" situacích. A protože se sešly děti a paní učitelky z Jaselské i z Jiráskové, nezapomněli jsme se navzájem představit. Prohlédli jsme si nejbližší okolí hotelu a šli se ubytovat.

A jak bydlíme?

Jiráskova:

- Lízinka s Míšou

- Davídek, Martínek a Oliverek s p.uč. Kristinou

- Justýnka, Sárinka, Terezka a Sofinka

- Viktorka, Lenička, Natálka, Stefi a Violka s Vivi na dvojpokoji s p. uč. Zuzkou

- Davídek, Kubík a Kristianek

- Pája a Gábinek

- Davídek, Ondra a Štěpánek

- Stellinka a Nelinka s p. uč. Blankou

- Eliška, Sárinka, Bruno a Adámek

- Míša s Adámkem

Jaselská:

- Johánek s Dominikem a Timem

- Lucianka s Mášou

- Martinka, Kačka s p. uč. Maruškou

- Martínek a Davídek

Potom co jsme se ubytovali a vybalili si své věci, jsme s chutí zdlábli oběd, trošku jsme si odpočinuli a vydali se na průzkum okolí. Našli jsme vzkaz v láhvi, kde jsme se dočetli úkoly pro dnešní den. Společně jsme se naučili „Hymnu námořníků“ a vypluli jsme „do světa“. Kromě toho, že jsme poznávali různé druhy stromů v lese, tak jsme i „stříleli z děla“ (šiškami) nebo jsme se snažili ukrýt před „nepřáteli“ za stromy během hry „BOMBA“. Naše posádky si také zvolily své jméno, a tak se z nás pro tento týden stali: „Rychlí delfíni“, „Dobrá parta“ nebo „Sladká pomsta“. Po návratu z naší výpravy po okolí obdržel každý námořník svůj „Lodní deník“, do kterého bude postupně zapisovat své zážitky z cest. Ale abychom se stali těmi „OPRAVDOVÝMI NÁMOŘNÍKY“, čeká na nás ještě spousta objevování a také mnohá dobrodružství.

Po náročném “celodenním cestování“, se celá posádka pustila s chutí do večeře a takto posilněna ještě chvíli dováděla na dětském hřišti, které je přímo u naší „mateřské lodi“.

A potom už všichni … honem umýt, vyčistit zuby, společná pohádka...... a DOBROU NOC NÁMOŘNÍCI!

Den druhý „Asie”

Hned po snídani jsme dopluli do Asie. Potkali jsme se s japonkou Tinga Ťangou, která nás naučila japonský pozdrav „KON’NICHIWA“. Potom jsme se vypravili na nejvyšší horu světa Mt. Everest. Postavili jsme si základní tábor, obstarali „horolezeckou výbavu“ a začali jsme stoupat směrem k vrcholu. Nebyla to cesta jednoduchá… překonali jsme „strž“, pomocí lana jsme zdolali „ledovou horu“ a potkala nás i „sněhová slepota“. Cestou zpět k mateřské lodi jsme „beze ztrát“ překročili území pirátů. Odpoledne nás čekala lekce karate, během které jsme se naučili katu Heian Shodan. Připravili jsme si rýžový salát se zeleninou a naučili jsme se jíst čínskými hůlkami, které jsme si také vyzdobili. K večerní očistě jsme všechny námořníky „nahnali do řeky Gangy“ (sprchy). A teď už všichni nabírají síly k našemu dalšímu putování.

 Den třetí „Afrika“

Dnes jsme dopluli do Afriky. Přivítala nás domorodkyně Karamanga pozdravem „MERHABA“! Společně jsme se naučili africký tanec a písničku „5 minut v Africe“. Rychlí delfíni vyrazili přes poušť, na které je zastihla „Fata Morgána“ …. honili je žirafy a sloni, v řece Nil je překvapil krokodýl, … Po dlouhé a strastiplné cestě našli oázu, kde se „napojili“ a uspořádali „soutěž odhadů“ (kolik odměrek vody se vejde do kelímku). Námořníci z Dobré party a Sladké pomsty se vydali neznámým terénem Afriky na Safari a podle „koblížků“, které našli, usoudili, že asi objevili stopu slona afrického. Všichni námořníci si po „celé Africe“ nasbírali přírodniny, kterými naplnili nádoby, ze kterých si vyrobili africké hudební nástroje. Cestou zpět na „mateřskou loď“ prošli „stezku bosou nohou, na které si vyzkoušeli, jaké to je chodit terénem bosky- po větvičkách, kamíncích, mechu, šiškách, jehličí nebo kůře stromů. Po návratu do přístavu jsme si všichni zazpívali „Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky,…“ a za zvučného doprovodu našich „afrických nástrojů“ jsme si zatančili africký tanec: „Merhaba, merhaba, umba, umba, umbaba ……“. Teď už všichni unavení námořníci spí a sní o jejich dalším dobrodružství na jejich cestě kolem světa.

 Den čtvrtý „Amerika“

Dopoledne jsme se pustili do malování našich námořnických triček a vydali jsme se na plavbu do Ameriky. Na naší cestě nás zastavil „COWBOY“ John, který hledal svoji zaběhnutou krávu a požádal nás, abychom mu ji pomohli najít. Naučil nás házet lasem a taky jsme si vyzkoušeli hod podkovou na cíl. Během naší výpravy po stopách zaběhnuté krávy jsme narazili na stádo „divokých mustangů“ nebo jsme v lese objevili hnízdo s mladými ptáčátky, které bylo ukryté hluboko ve vykotlaném pařezu. Nakonec jsme našli i zaběhnutou krávu, kterou jsme společnými silami „ulovili“. Z lesa jsme si nanosili dřevo, rozdělali oheň a na našem úlovku si společně pochutnali. A když se setmělo, posilněni vydatnou večeří, jsme se vydali do lesa na stezku odvahy. Všichni námořníci nás překvapili svojí statečností, když ani v temném lese nepotřebovali baterku (nebo alespoň většina z nich). Znaveni, po celodenním cestování po Americe pak všichni usnuli, jako když je do vody hodí.

Den pátý „Austrálie“

Ráno jsme dopluli až k protinožcům do Austrálie. Naší průvodkyní se po tomto kontinentu stala aboriginka Kirra. Ta řekla námořníkům o pokladu, který si aboriginci ukryli v „buši“. Abychom sebrali odvahu, zazpívali jsme si naši námořnickou hymnu a vydali se na cestu. Ta však nebyla jednoduchá! Museli jsme splnit mnoho úkolů a překonat spoustu překážek- chodili jsme po kládách, přeskakovali kameny, brodili se „bažinami“, …  Poklad „Rychlých delfínů“ byl ukryt na území pirátů. Rychlí delfíni si nasbírali munici, doupě pirátů přepadli a získali v něm ukrytý poklad. Námořníci „Dobré party“ a „Sladké pomsty“ nalezli spolu s pokladem dopis, ve kterém aboriginci ocenili jejich statečnost a vytrvalost, které projevili během celého týdne. V pokladu na všechny námořníky čekala nejen sladká odměna, ale i jiné drobnosti, které jim budou připomínat všechna dobrodružství prožitá na cestě kolem světa.

 A co bylo ještě před námi?

             „Sbalit 40 kufrů není jen tak, síly teď budeme muset načerpat!“ - zvlášť na ty 25 kilové.

 A tak se s Vámi loučí NÁMOŘNÍCI Z MATEŘÍDOUŠKY

                                                         a těší se zítra na shledanou u autobusu!!!

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz