Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Realizované projekty

Projekt "Dvouleté děti v MŠ" je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu
Číslo Prioritní osy :   PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Oblast podpory    :    IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
Příjemce              :     MATEŘÍDOUŠKA – soukromá mateřská škola s.r.o.
Název projektu    :     Dvouleté děti v MŠ
Reg. č. projektu   :     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003747
 
Projekt umožní :
       - poskytnutí dočasné personální podpory - chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
       - podpoření pedagogů mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole.
      - podpoření pedagogů mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.
 
Realizace aktivit :
I/1.5 - Chůva – personální podpora MŠ
I/2.4 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
I/2.6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)
 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz