Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Realizované projekty

Projekt "Vzdělávání nejmladších dětí" je spolufinancován Evropskou unií.

Základní informace o projektu
Číslo Prioritní osy :   PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Oblast podpory    :    IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.
Příjemce              :     MATEŘÍDOUŠKA – soukromá mateřská škola s.r.o.
Název projektu    :     Vzdělávání nejmladších dětí
Reg. č. projektu   :     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014635
 
Projekt umožní :
       - poskytnutí dočasné personální podpory - chůvy k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva v mateřské škole pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.
       - podpoření pedagogů mateřských škol, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na polytechnickou výchovu a vzdělávání v MŠ.
      
Realizace aktivit :
2.I/5 - Chůva – personální podpora MŠ
2.I/6g - Vzdělávání pedagodických pracovníků MŠ- polytechnické vzdělávání
 

                         Naše MŠ se také zapojila do projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ (MAP Brno II),

který realizuje Statutární město Brno. 

Více informací naleznete zde:

 
 

Mateřídouška obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna ve výši 156.800,-Kč jako minimalizaci dopadů epidemie COVID-19.
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2020 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz