Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Motýlci/Butterflies

 

THURSDAY- October 24th

Dear parents, dearest children,

we would like to invite you to "Autumn workshop" on Thursday 24th. 

We are starting at 4 pm.

 

Vážení rodiče, milé děti,

srdečně Vás zveme na "PODZIMNÍ TVOŘENÍ",

které se bude konat ve čtvrtek 24.10. od 16 hod.

Těšíme se na Vás!

***************************************************

MONDAY- October 14th

On Monday 14th, Butterflies are going to go for a trip to Wilson's wood park.

We are having snack in the school at 9:30 am 

and we are leaving after snack. 

Please, give your children a backpack with a raincoat and a drink. 

 

V pondělí 14.10. půjdeme na výlet do Wilsonova lesa. 

Svačit budeme v MŠ v 9:30 hod. 

Odcházíme po svačince. Se sebou: batůžek, pláštěnku, pití.

***************************************************

WEDNESDAY- October 9th

Butterflies are going to the school in the woods-Jezírko in Soběšice

and participate in educational programme "Who lives in the woods?".

Please, give your children outdoor clothing and shoes

suitable for being in the woods (wellingtons in case of rain),

backpack, raincoat, a drink and slippers.

Snacks will be taken from the school.

We're leaving at 7:50 a.m.

or you can arrive to Jezírko at 8:50 a.m. (In that case, plase inform the teachers.)

 

Ve středu 9.10. se zúčastníme výukového programu "Kdo bydlí v lese?" v lesní škole Jezírko v Soběšicích.

Se sebou: terénní oblečení a obuv do lesa (příp. gumáky v deštivém počasí),

batůžek, pláštěnku, pití, přezůvky.

Svačinku bereme ze školky.

Odcházíme v 7:50 nebo můžete přivézt děti k Jezírku v 8:50 hod. (tuto skutečnost sdělte prosím p.uč.). 

***************************************************

 

FRIDAY- October 4th

We are going to celebrate Eliška's, Ivuška's and Verunka's 5th birthday!

The party starts at 9:30 am.

V pátek 4. 10. oslavíme Elišky, Ivušky a Verunky 5. narozeniny!

Začínáme v 9.30 hod.

***************************************************

WEDNESDAY- October 2nd

Butterflies are going to go to the Polárka theatre

to see the performance "How we saved the butterflies".

We're leaving at 8:10 a.m.

Ve středu 2. 10. půjdeme do Divadla Polárka

na představení "Jak jsme zachránili motýly".

Odcházíme v 8,10 hod.

***************************************************

TUESDAY- October 1st

Our "schoolers" (1st and 2nd graders)

 are coming for a visit in the afternoon (from 4 p.m.)

V úterý 1.10. nás odpoledne přijdou navštívit školáci

(nynější prvňáčci a druháčci) - od 16 hod.

*******************************************************************

TUESDAY- September 17th

On Tuesday 17th, Butterflies are going to go to Otevřená zahrada

and participate in educational programme "Dědek řepu zasadil"

as part of the integrated block "Let's smell it and taste it!"

We're leaving at 8:30 am.

Please, give your children backpacks with raincoats and a drink.

V rámci tematické části "Přivoním a ochutnám"

navštívíme v úterý 17. 9.  Otevřenou zahradu

a zúčastníme se vzdělávacího programu

"Dědek řepu zasadil"

Odcházíme v 8.30 hod.

S sebou: batůžek, pláštěnku, pití. Svačinku bereme ze školky.

**************************************************

THURSDAY- September 5th

Ve čtvrtek 5. 9. se zúčastníme vzdělávací dílny
"K počátkům chuti" na Zelném trhu.
Děti budou mít šanci ochutnat
a poznat neobvyklé úpravy zeleniny. 
Odcházíme v 10.30 hod.
****************************************************************

heart DEAR PARENTS, DEAREST BUTTERFLIES heart

WE HOPE FOR A WONDERFUL NEW SCHOOL YEAR!!!

We would like to invite you to a parents meeting

on Monday September 9th at 4:00 p.m.

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku,

která se uskuteční

v pondělí 9.9. 2019 v 16,00 hod.

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz