Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Květinky/Flowers

 

WEDNESDAY NOVEMBER 11th - WISHING GOOD WINTER REST TO OUR LINDEN TREE ON OBILNÍ TRH

We are wishing good winter rest to our linden tree on Obilní trh - singing songs and decorating the tree with some presents we made

Ukládání Lipěnky, naší lípy na Obilním trhu, k zimnímu spánku - zpíváme písničky a zdobíme lípu dárečky, které jsme vyrobili

 

WEDNESDAY SEPTEMBER 30th - WALK TO GREEN GROCER'S MARKET

Within the topic "Smell it and taste it" the oldest children  will walk to the Green grocer's market together with the Butterflies to buy some fruit and vegetables.

Snack at 9am, leaving at 9:30am! sharp!

Younger children will stay in the kindergartn with teacher Petra.

V rámci tématu "Přivoním a ochutnám" se nejstarší děti vydají společně s Motýlky na Zelný trh nakoupit ovoce a zeleninu.

Svačina v 9hod, odchod v 9:30hod, na čas!

Mladší děti zůstavají v MŠ s paní učitelkou Petrou.

 

THURSDAY SEPTEMBER 17th - BIRTHDAY PARTY

We are going to celebrate Emilie's and Sofie's birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Emilkou a Sofinkou oslavíme jejich narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

SUMMER IS OVER, FALL IS HERE.

BACK TO SCHOOL FOR A BRAND NEW YEAR!

PACK YOUR THINGS, GET READY TO GO

MAKE NEW FRIENDS AND SAY HELLO.

LEARNING, PLAYING, HAVING FUN

NEW SCHOOL YEAR HAS JUST BEGUN.

 

Milé děti, milí rodiče,

věříme, že jste měli krásné prázdniny a

těšíme se na vás v novém školním roce!

Petra a Tereza

 

We would like to invite you to a parents info meeting

on Wednesday September 2nd at 4:00 pm

Srdečně Vás zveme na třídní schůzku,

která se uskuteční

ve středu 2.9. 2020 v 16:00 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THURSDAY JUNE 25th - BIRTHDAY PARTY

We are going to celebrate Tereza's 5th and Ada's 4th birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Terezkou a Adou oslavíme jejich narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

WEDNESDAY JUNE 17th - CARNIVAL

We are going to have a carnival day full of fun, followed by a theatre performance by Kača and Kača.

Please dress your child in a mask in the morning. We are starting at 9am.

 

Děti si užijí karnevalovou veselici plnou zábavy a poté uvidíme divadelní představení v podání divadla Kača a Kača.

Prosím oblékněte po příchodu do MŠ děti do masek. Začínáme v 9:00hod.

 

MONDAY JUNE 15th - PICTURE DAY

Class photos will be taken on this day. Please come before 9:30am!

V tento den proběhne fotografování tříd. Prosím buďte ve školce před 9:30hod!

 

MONDAY JUNE 1st - INTERNATIONAL CHILDREN'S DAY CELEBRATION

We are going to have a children's day celebration when the children will take part in many interesting activities and contests

The celebration starts right after snack

 Oslavíme mezinárodní den dětí, děti se budou účastnit různých aktivit (hod na cíl, překážková dráha, skok přes překážku atd.) na školní zahradě.

Začínáme po svačince.

 

THURSDAY MAY 21st - BIRTHDAY PARTY

We are going to celebrate Rafael's 5th and Sebastian's 4th birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Rafaelem a Sebastianem oslavíme jejich narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

WELCOME BACK FROM THE QUARANTINE EVERYONE

WE HOPE THAT YOU ARE SAFE AND HEALTHY

 

 

THURSDAY MARCH 12th - BIRTHDAY PARTY

We are going to celebrate Julie's 4th birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Julinkou oslavíme její 4. narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

MONDAY MARCH 9th - THEATRE PERFORMANCE

The children will see a performance conducted by the teachers called "About the twelve months" .

Starting at 10am.

Děti uvidí divadelní představení "O dvanácti měsíčkách" v podání pí. učitelek.

Začínáme v 10hod.

 

 

WEDNESDAY FEBRUARY 26th - VISIT OF A FLOWER SHOP

Within the topic "Jobs" we will visit a flower shop and see a florist's work.

Leaving after snack.

V rámci tématu "Povolání" navštívíme květinářství a budeme si povídat o tom kdo v něm pracuje a co dělá.

Odchod po svačině.

 

 

WEDNESDAY FEBRUARY 12th - MASOPUST - CARNIVAL

Together we will celebrate the traditional Masopust. Party starts at 9am.

We will make our own masks, particicpate in a mask parade and taste some traditional meat delicacies.

 

Společně oslavíme Masopust. Oslava začíná v 9hod.

Masky si vyrobíme ve školce, zůčastníme se průvodu masek a ochutnáme tradiční zabíjačkové dobroty.

 

MONDAY FEBRUARY 10th - EDUCATIONAL PROGRAM IN LIPKA CENTER

Older children (Liliana, Tereza, Cyril and Rafael) will go together with the Butterflies

to Lipka environmental educational center to participate in the program

"How the dog and the cat baked cookies"

leaving at 8:15am sharp

bring your backpacks with a drink and slippers

 

Starší děti se společně s Motýlky zůčastní vzdělávacího programu v centru enviromentálního vzdělávání Lipka

s názvem "Jak pejsek a kočička pekli sušenky"

Odchod v 8:15hod, na čas!

s sebou batůžek s pitím a přezůvkami

 

MONDAY FEBRUARY 3rd - THEATER PERFORMANCE

We are going to Jaselská kindergarten to see the performance called "How the knight defeated the cold and runny nose"

snack at 9am

leaving at 9:30am

Půjdeme do školky na Jaselské na divadelni představení "Jak rytíř s rýmou zatočil"

Svačina v 9hod

odchod z MŠ v 9:30hod

 

 

WEDNESDAY JANUARY 29th - LONGER WALK, VISIT OF A PHARMACY

Within the topic "Keeping healthy and fit" we are going for a longer walk.

We are going to visit a pharmacy and stop by a hospital to talk about our health and keeping fit..

Leaving after snack.

V rámci tématu "Zdraví" půjdeme na delší vycházku.

Navštívíme lékarnu a zastavíme se u nemocnice, kde si řekneme o tom, jak důležité je být zdravý a fit a co proto můžeme dělat.

Odchod po svačině.

 

THURSDAY JANUARY 16th - BIRTHDAY PARTY

We are going to celebrate Cyril's 5th birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Cyrilkem oslavíme jeho 5. narozeniny. Oslava začíná v 9:15hod.

 

WEDNESDAY JANUARY 15th - EXHIBITION AT ŠPILBERK CASTLE

Older children (Liliana, Tereza, Cyril and Rafael) will go together with the Butterflies to see the exhibition called

"Hajundia, land behind closed eyes"

Snack at 9:15am.

Leaving at 9:45am.

Starší děti (Liliana, Tereza, Cyril a Rafael) půjdou společně s Motýlky na výstavu s názvem

"Hajundia, zem za zavřenýma očima"

Svačina v 9:15hod.

Odchod v 9:45hod.

 

MONDAY JANUARY 13th - WALK TO KRAVÍ HORA

We are going to go for a longer walk to Kraví Hora, to observe birds, changes in trees and frozen pond.

Leaving after snack at 10am.

Půjdeme na delší na výchazku na Kraví Horu, kde budeme pozorovat ptáčky, změny stromů v zimním období, zamrzlé jezírko atd.

Odchod po svačine v cca 10hod.

 

 

A VERY MERRY CHRISTMAS

TO YOUR FAMILIES

MAY YOUR NEW YEAR BRING HAPPINESS

AND MAY THE JOYFULL TIMES NEVER END.

 

Krásné a pohodové Vánoční svátky vám přeje

Kristina a Tereza

 

A WALK TO THE CITY CENTER TO SEE THE NATIVITY AND THE CHRISTMAS TREE - THURSDAY DECEMBER 19th

We are going to the city center to see the Christmas tree and nativity.

Leaving after snack at 10:15am.

Všichni se půjdeme podívat do města na Vánoční stromeček a betlém.

Odchod po svačině v 10:15hod.

 

 

BIRTHDAY PARTY - WEDNESDAY DECEMBER 18th

We are going to celebrate Lili's 5th and Eliška's 4th birthday.

Party starts at 9:30am.

Společně s Lili a s Eliškou oslavíme jejich narozeniny.

Oslava začne v 9:30hod.

 

CHRISTMAS PARTY - MONDAY  DECEMBER 16th

On Monday December 16th we will have a Christmas celebration in the classroom.

We are starting at 9am. Children can bring Christmas cookies to share with their friends.

 

V pondělí 16.12. oslavíme ve školce Vánoce.

Začínáme v 9:00hod. Děti mohou přinést na vzájemnou ochutnávku vánoční cukroví.

 

 

THEATRE PERFORMANCE - FRIDAY DECEMBER 13th

On Friday December 13th we are going to go to Theatre Radost to see the show called "How the Cat and the Dog prepared Christmas".

Snack in the kindergarten at 9am.

Leaving at 9:30am, sharp!

 

V pátek 13.12. pojedeme do Divadla Radost na představení "Jak pejsek a kočička chystali Vánoce".

Svačit budeme ve školce v 9:00hod.

Odchod ze školky v 9:30hod, na čas!

 

CHRISTMAS SHOW - WEDNESDAY DECEMBER 11th

We would like to invite you to our Christmas show.

The show starts at 4pm in the clasroom of Sunnies, please come on time.

 

Rádi bychom Vás pozvali na naši Vánoční besídku.

Besídka začíná v 16hod ve třídě Sluníček, prosím přijďte včas.

 

St. NICHOLAS DAY - ANGEL AND DEVIL PARTY - THURSDAY DECEMBER 5th

We are going to celebrate St. Nicholas day by having an angelic/devilish day.

Please dress your children either as little angels or little devils

 

Oslavíme den Sv. Mikuláše - budeme mít andělsko/dábelský den.

Prosíme oblečte děti jako andílky či dáblíky :-)

 

 

BIRTHDAY PARTY - WEDNESDAY DECEMBER 4th

We are going to celebrate Michael's 4th and Kevin's 3rd birthday.

Party starts at 9:30am.

 

Společně s Michaelem a Kevinem oslvíme jejich narozeniny.

Oslava začne v 9:30hod.

 

LONGER WALK TO ŠPILBERK CASTLE - MONDAY NOVEMBER 18TH

Within the topic "I love fairy tales" we will go to the park around Špilberk castle and to the castle itself

to look for some magical fairy tale characters!

Snack at 9:30am

Leaving  at 10am

 

V rámci tématu "Mám rád pohlazení pohádkou" půjdeme do parku kolem Špilberku a na Špilberk kde

budeme hledat kouzelné pohádkové postavičky.

Svačina v 9:30hod

Odchod v 10hod.

 

BIRTHDAY PARTY - THURSDAY NOVEMBER 7th

We are going to celebrate Michael's and Bruno's 4th birthdays.

Party starts at 9:30am.

Společně s Míšou a Brunem oslavíme jejich 4 narozeniny.

Oslava začne v 9:30hod.

 

THEATRE PERFORMANCE  - MONDAY NOVEMBER 4th

The oldest children will go to theatre Radost to see the performance called The Golden fish.

Snack at 9am in the kindergarten. Leaving at 9:30am.

Younger children will see a play called How the bee saved the bunny, in the kindergarten.

 

Nejstarší děti pojedou do divadla Radost na představení s názvem O Zlaté rybce.

Svačina v MŠ v 9hod. Odchod z MŠ v 9:30hod.

Mladší děti uvidí pohádku o tom Jak včelička zachránila zajíčka, ve školce.

 

 

HALLOWEEN PARTY - THURSDAY OCTOBER 31st

We are going to celebrate Halloween by having a spooky scary Halloween party. Please bring a costume and come on time.

We are starting at 9:30am.

U příležitosti oslav Halloweenu budeme mít ve třídě strašidelnou oslavu. Prosím přineste dětem kostým a přijďte včas.

Začínáme v 9:30 hod.

 

AUTUMN WORKSHOP - WEDNESDAY OCTOBER 23rd

We would like to invite you to our autumn workshop which will take place on October 23rd at 4pm in our classroom.

Rádi bychom vás pozvali na naši podzimní tvořivou dílničku, která se bude konat 23.10. v 16 hod u nás ve třídě.

 

WALK TO ŠPILBERK PARK - MONDAY OCTOBER 14th

We are going to go to Špilberk park to collect chestnuts, cones, leaves and other nice fruits of autumn.

Leaving at 10:15am.

V pondělí 14.10. půjdeme na delší vycházku do parku kolem Špilberku. Budeme sbírat kaštany, šišky, listy a různé jiné plody podzimu.

Odchod v 10:15hod.

 

 

THEATRE PERFORMANCE - WEDNESDAY OCTOBER 2nd

We are going to go to Polárka theatre to see the performance "How the children saved the butterflies"

Leaving at 8:10am! sharp!

or you can meet us at the theatre at 8:35am.

 

Ve středu 2.10. půjdeme do divadla Polárka na představení "Jak děti zachránily motýly"

Odchod v 8:10hod, na čas!!

nebo můžete přivést děti k divadlu na 8:35 hod

 

BIRTHDAY PARTY - WEDNESDAY SEPTEMBER 25th

We are going to celebrate Tamara's 3rd birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Tamarou oslavíme její 3. narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

The clubs are starting in the week of September 23rd!

V týdnu od 23.9. začínají kroužky!

 

WELCOME

September is here and soon comes fall.

So welcome children welcome all.

I hope vacation was really fun

and that you are glad school has begun.

WELCOME BACK EVERYONE! I AM REALLY LOOKING FORWARD TO SEE YOU

Kristina

 

INFO MEETING FOR PARENTS - TUESDAY SEPTEMBER 3rd

Please come to our info meeting that will start at 4pm in our classroom.

Prosíme všechny rodiče aby se zůčastnili naší třídní schůzky - v úterý 3.9. v 16hod.

 

 

 
 

Mateřídouška obdržela účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna ve výši 156.800,-Kč jako minimalizaci dopadů epidemie COVID-19.
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2020 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz