Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Květinky/Flowers

Dear parents, dearest children

 

WE WOULD LIKE TO WISH YOU ALL A WONDERFUL SUMMER FULL OF ADVENTURES, REST AND SUNNY DAYS!

ENJOY IT!

SEE YOU IN SEPTEMBER.

 

FRIDAY - JUNE 21st

We are going to celebrate Anežka's birthday. The party starts at 9:15am.

Oslavíme společně s Anežkou její narozeniny, oslava začíná v 9:15hod.

 

THURSDAY - JUNE 20th

We are going to visit Honzík at home where we will celebrate his birthday.

Leaving at 8:45am, sharp!

Bring your backpacks with a drink.

 

Pojedeme na návštěvu k Honzíkovi domů, kde společně oslavíme jeho narozeniny.

Odchod v 8:45hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím.

 

WEDNESDAY - JUNE 19th

Older children are going to a tennis exhibition in Lužánky park.

Leaving at 8:30, sharp!

Bring your backpacks with a drink, wear a hat or a cap, and put some sunscreen on.

 

Starší děti půjdou na tenisové vystoupení do Lužánek.

Odchod v 8:30, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, kšiltovku nebo klobouček a prosím natřete děti krémem proti slunci.

 

TUESDAY - JUNE 18th

We would like to invite you all to a carnival. Please bring the children's costumes in the morning.

Carnival starts at 4pm in the garden.

 

Rádi bychom vás všechny pozvali na karneval. Prosím přineste dětem kostýmy ráno.

Karneval začíná v 16hod na školní zahradě.

 

MONDAY - JUNE 17th

Older children are going on a trip to Brno's Dam.

Leaving at 9am, sharp!

Bring your backpacks with a drink, tissues wear a cap or a hat and sunscreen.

 

Starší děti pojedou na výlet na přehradu.

Odchod v 9hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, kapesníčky, pokrývku hlavy a krém proti slunci.

 

MONDAY - JUNE 10th

Older children are going on a trip to Žebětín.

Leaving at 8:50am sharp!

Bring your backpacks with a drink, tissues, wear a cap or a hat and sunscreen.

 

Starší děti pojedou na výlet do Žebětína.

Odchod z MŠ v 8:50hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, kapesníčky, na hlavu kšiltovku či klobouček a prosím natřete děti krémem proti slunci.

 

FRIDAY - MAY 24th

We are going to celebrate David's 6th birthday.

Party starts at 9:15am.

Společně s Davídkem oslavíme jeho 6té narozeniny.

Oslava začne v 9:15hod

 

MONDAY - MAY 20th

Older children are going on a trip to Soběšice. Leaving the kindergarten at 8:45am.

Bring your backpacs with a drink, a raincoat and tissues.

 

Starší děti pojedou na výlet do Soběšic. Odchod v 8:45hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

TUESDAY - MAY 14th

We would like to invite you to our Mothers' Day show.

The show starts at 4pm, please come on time!

 

Rádi bychom vás pozvali na naši besídku u příležitosti Dne Matek.

Besídka začne v 16hod, prosíme přijďte včas!

 

 

MONDAY - APRIL 29th

Older children will go on a trip to Maloměřice and will take a walk along the river Svitava to Obřany.

Leaving at 9am.

Bring your bacpacks with a drink, a raincoat and tissues.

 

Starší děti pojedou na výlet do Maloměřic a potom podél řeky do Obřan.

Odchod z MŠ v 9hod.

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

THURSDAY - APRIL 25th

We will celebrate Rafael's 4th birthday.

Party starts at 9:15am.

 

Společně s Rafaelem oslavíme jeho 4té narozeniny.

Oslava začne v 9:15hod.

 

WEDNESDAY - APRIL 24th

Older children will visit a fire station in Pisárky.

Leaving at 8:45am sharp.

Bring your backpacks with a drink, a raincoat and tissues.

 

Starší děti navštíví stanici hasičů v Pisárkách.

Odchod z MŠ v 8:45hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

MONDAY APRIL 15th - THURSDAY APRIL 18th

COLORFUL WEEK

This week will be full of colors. Each day will have a particular color assigned, please dress your children in colors of each day.

MONDAY - TUESDAY - WEDNESDAY - THURSDAY

Tento týden bude barevný týden. Každý den bude ve znamení jedné barvy, prosíme oblékňete děti v barvách daného dne (stačí tričko).

PONDĚLÍ - ÚTERÝ - STŘEDA - ČTVRTEK

 

TUESDAY - APRIL 16th

We would like to invite you to our Easter workshop.

The workshop starts at 4pm in our classroom.

Rádi bychom vás pozvali na naši velikonoční dílničku.

Začínáme v 16hod u nás ve třídě.

 

MONDAY - APRIL 15th

Older children will go to the city center to see the Easter market.

Leaving after snack.

Starší děti půjdou do města na Velikonoční trhy.

Odchod po svačině.

 

 

MONDAY - APRIL 8th

Older children are going to visit some farm animals at Jižanský dvoreček in Komárov. Leaving the kindergarten at 9:15am.

Bring your backpacks with a drink, tissues and a raincoat (in case of cloudy weather).

 

Starší děti pojedou do Komárova seznámit se se zvířatky na Jižanském dvorečku. Odchod z MŠ v 9:15hod.

S sebou baťůžek s pitím, kapesníčky a v případě zamračeného dne i pláštěnkou.

 

MONDAY - APRIL 1st

Within the topic "We take care of animals" older children will take part in the program called "How is it with animals?" at Brno's ZOO.

Leaving the kindergarten at 7:50am! or you can meet us at he ZOO's gate at 8:40am.

Bring your backpacks with a drink, tissues and a raincoat.

 

V rámci tématu "Staráme se o zvířátka" se starší děti zůčastní programu "Jak to chodí u zvířátek?" v brněnské ZOO.

Odchod z MŠ v 7:50hod! nebo na nás můžete počkat u vstupní brány do ZOO v 8:40hod.

S sebou baťůžek s pitím, kapesníčky a pláštěnkou.

 

 

MONDAY- March 25th

In case of sunny weather older children will go on a trip to Kamenný vrch, to observe

 the unique pasque flowers. 

Leaving at 9:00 a.m.

Children will need: a backpack, a raincoat and a drink.

 

V případě slunečného počasí, půjdou starší děti na výlet na Kamenný vrch, kde budeme pozorovat koniklece.

S sebou: batůžek, pláštěnku, pití.

Odcházíme v 9:00 hod.

 

 

FRIDAY - MARCH 22nd

We will celebrate Michaela's and Alex's 6th birthday.

Party will start at 9:15am.

Společně s Michalkou a Alexem oslavíme jejich 6té narozeniny.

Oslava začne v 9:15hod.

 

 

MONDAY - MARCH 18th

In case of nice weather older children will go on a walk along Svratka river to look for signs of spring.

Leaving after snack at 9:45am. Bring your backpacks with a drink and a raincoat.

V případě příznivého počasí půjdeme na vycházku podél řeky Svratky a budeme hledat známky jara.

Odchod po svačině v cca 9:45hod. S sebou baťůžky s pitím a pláštěnkou.

 

FRIDAY - MARCH 15th

Older children will go to see the exhibition called Princesses and Heros in Letohrádek Mitrovských.

Snack at 9:15am, leaving at 9:45am.

Starší děti pojedou do Letohrádku Mitrovských podívat se na výstavu Princezny a Hrdinové.

Svačina v 9:15hod, odchod v 9:45hod.

 

 

MONDAY - MARCH 11th

Within the topic Book is my friend we will go to visit a bookshop, see different kinds of books and talk about how to treat books.

Leaving after snack at 10am.

V rámci tématu Knížka je můj kamarád navštívíme knihkupectví, seznámíme se s různými knížkami a řekneme si jak se ke knížkám chovat.

Odchod po svačině v 10hod.

 

WEDNESDAY - MARCH 6th

Older children will go to Radost theatre to see the performance called "Jen počkej hlemýždi!"

Leaving the kindergarten at 8:00am sharp, or you can bring your child to the theatre at 8:45am.

Younger children will see a performance called "O Koblížkovi" in the kindergarten.

 

Starší děti půjdou do divadla Radost na představení "Jen počkej hlemýždi". Odchod z MŠ v 8:00hod, na čas! děti také můžete přivést k divadlu na 8:45hod.

Mladší děti uvidí ve školce představení "O Koblížkovi"

 

MONDAY - MARCH 4th

Within the topic Occupations and Jobs, older children will visit Lízinka's parents' company. Leaving the kindergarten at 8:30sharp!

Bring your backpacks with a drink and a raincoat.

 

V rámci tématu Povolání navštívíme firmu Lízinčiných rodičů. Odchod z MŠ v 8:30hod.

S sebou baťůžek s pitím a pláštěnkou.

 

WEDNESDAY - FEBRUARY 20th

We will celebrate Masopust - Carnival.

Children will make masks, learn about Masopust traditions and taste some traditional specialities.

Oslavíme Masopust - Karneval.

Děti si vyrobí masky, seznámí se s tradicí Masopustu a ochutnají zabíjačkové dobroty.

 

MONDAY - FEBRUARY 18th

Older children will go to the Capuchin monastery to see the exhibition Moravian village.

Leaving after snack.

Starší děti půjdou ke kapucínům podívat se na výstavu Moravská vesnička.

Odchod po svačině.

 

MONDAY - JANUARY 21st

Older children will go to see Ice statues by Vaňkovka.

Leaving after snack.

 

Starší děti se půjdou podívat na ledové sochy vedle Vaňkovky.

Odchod z MŠ po svačince.

 

 

MONDAY - JANUARY 14th

Older children are going to Kohoutovice game preserve to see the forest in winter and hopefully we will see some fallow deer and wild boars as well.

Leaving the kindergarten at 9:30am sharp!

Bring your backpacks with a drink, tissues and a raincoat and dress warmly!

 

Starší děti pojedou na výlet do obory v Kohoutovicích - doufáme že potkáme daňky a divoká prasátka a budeme pozorovat zimní les.

Odchod z MŠ v 9:30, na čas!!

S sebou baťůžek s pitím, kapesníčky, pláštěnkou a teplé oblečení.

 

 

WEDNESDAY - JANUARY 9th

Happy Birthday to Kubík. We will celebrate his 3rd birthday.

The party starts at 9:15am.

Společně s Kubíkem oslavíme jeho narozeniny. Všechno nejlepší.

Oslava začne v 9:15hod.

 

 

MERRY CHRISTMAS and HAPPY HEALTHY and PROSPEROUS NEW YEAR 2019

your teachers

Kristina and Lenka

 

TUESDAY - DECEMBER 18th

Happy birthday to Eliška and Liliana. We will celebrate the girls' birthday.

The party starts at 9:15am.

Společně s Eliškou a Liliankou oslavíme jejich narozeniny. Všechno nejlepší.

Oslava začne v 9:15hod.

 

 

THURSDAY - DECEMBER 13th

We woul like to invite you to our CHRISTMAS SHOW.

It will start at 4pm, please come on time.

 

Rádi bychom vás pozvali na naši VÁNOČNÍ BESÍDKU.

Začínáme v 16hod, prosím přijďte včas.

 

MONDAY - DECEMBER 10th

We will go to Alfa Deck to take part in the program called How Christmas is baked :-)

Leaving the kindergarten at 8:30am sharp!!!

 

Půjdeme do Alfa Decku na program Jak se pečou Vánoce.

Odchod z MŠ v 8:30, na čas!!

s sebou baťohy s pitim pláštěnkou a kapesníčky.

 

WEDNESDAY - DECEMBER 5th

DEVILS' and ANGELS' DAY

ČERTOVSKO - ANDĚLSKÝ DEN

Please dress your children as angels or devils and we will celebrate st. Nicholas day in style.

Plus there will be a theatre performance conducted by the teachers.

Prosíme převlečte děti do kostýmů andílků nebo čertíků. Oslavíme sv. Mikuláše (snad na nás Mikuláš nezapomene a přinese nám nějakou nadílku)

Paní učitelky nám zahrají čertovské divadýlko.

 

 

WEDNESDAY - NOVEMBER 28th

Preschoolers will visit Janouškova elementary school in Lesná.

Leaving at 9am.

Bring your backpacks with a drink, raincoat and tissues.

 

Předškoláci půjdou na návštěvu do ZŠ Janouškova na Lesné.

Odchod v 9:00hod.

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

 

TUESDAY - NOVEMBER 27th

Younger children will go to Jaselská kindergarten for the theatre performance "Stories from Špalíček".

Leaving at 9:45am.

Mladší děti půjdou do školky na Jaselské na divadelní představení "Pohádky ze Špalíčku".

Odchod v 9:45hod.

 

MONDAY - NOVEMBER 26th

Older children will go to the Toy Museum for the program A journey into the land of fairy tales.

Leaving at 9am.

Bring your backpacks with a drink, tissues and a raincoat.

 

Starší děti půjdou do muzea hraček na program Putování za pohádkou.

Odchod v 9:00hod.

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

 

MONDAY - NOVEMBER 19th

Older children will go on a trip along the river Svratka from the tram stop ZOO to the docks by the Brno's Dam.

Leaving at 9am. On time!

Bring your backpacks with a drink, tissues and a raincoat.

Starší děti půjdou na výlet podél řeky Svratky od zastávky tramvaje ZOO, přes hráz až do přístaviště.

Odchod v 9:00hod, prosím přijďte včas.

S sebou baťůžky s pitím, kapesníčky a pláštěnkou.

 

MONDAY - NOVEMBER 5th

Older children will go to the city center to learn more about our republic and it's 100th years birthday. 

Leaving after snack at 9:45am.

Starší děti půjdou na vycházku do centra města, připomenout si 100 leté narozeniny naší republiky.

Odchod po svačině v 9:45hod.

 

THURSDAY - NOVEMBER 1st

Elisabeta's and Lizi's birthday party. Starting at 9am.

Elisabeta a Lizi společně oslaví své narozeniny. Oslava začíná v 9hod.

 

THURSDAY - NOVEMBER 1st

Halloween / autumn workshop - you are all invited to join us for our workshop!

starting at 4pm in our classroom

Halloween/ podzimní dílna - zveme všechny rodiče na naši tradiční dílničku.

začínáme v 16hod

 

WEDNESDAY - OCTOBER 30th

We will have a Halloween party - from the early morning - please bring your costumes.

Oslava Halloweenu - strašidelná párty - od rána - prosím přineste dětem kostýmy.

 

MONDAY - OCTOBER 22nd

Older children will go on a trip to Wilson's forest to collect some leaves and other fruits of autumn.

Leaving at 9am sharp!

Bring your backpacks with a drink, raincoat and tissues.

 

V pondělí 22.10. pojedou starší děti na výlet do Wilsonova lesa sbírat zajímavé přírodniny.

Odchod v 9:00hod, na čas!

S sebou baťůžek s pitím, pláštěnkou a kapesníčky.

 

 

MONDAY - OCTOBER 15th

Older children will go on a trip to Holedná game preserve in Kohoutovice to observe the autumn nature.

Leaving at 9:00am sharp!

Bring your backpacks with a drink and a raincoat.

 

V pondělí 15.10. pojedou starší děti na výlet do obory Holedná v Kohoutovicích, pozorovat změny v podzimní přírodě.

Odchod v 9:00hod.

S sebou baťůžek s pitím a pláštěnkou.

 

 

MONDAY - OCTOBER 1st

Older children will go on a trip to Green grocer's market to buy some fruit and vegetables.

Snack at 9:15am, leaving at 9:45am.

Bring your backpacks with a drink and a raincoat.

 

V pondělí 1.10. půjdou starší děti na výlet na Zelný trh nakoupit ovoce a zeleninu.

Svačina bude v 9:15hod a odchod v 9:45hod.

S sebou baťůžek s pitím a pláštěnkou.

 

 
Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o spolupráci s rodilými mluvčími -
- p.uč. Tessou (která již pracovala v Mateřídoušce v loňském roce) a p. uč. Lornou.
Obě dvě p. uč. pochází z USA a budou pracovat s dětmi jak ve třídě Květinek tak i Motýlků.
Již nyní jsou děti děleny na řízenou činnost do skupin
dle jejich pokročilosti v anglickém jazyce.
 
Dear parents,
we would like to inform you about our cooperation with native english speakers - 
 - teacher Tessa (who worked in our nusery last year) and teacher Lorna.
Both teachers are from the USA.  They will work with children from Flowers and Butterflies as well.
The English groups during the structured activities have been already taking place

 

MONDAY - SEPTEMBER 24th

Older children will go on a trip to "Kameňák".

Snack at 9:15am, leaving at 9:45am.

Bring your backpacks with a drink and a raincoat.

 

V pondělí 24.9. půjdou starší děti na výlet na "Kameňák"

Svačit budeme ve školce v 9:15hod a odcházet v 9:45hod.

S sebou baťůžek s pitím a pláštěnkou.

 

MONDAY- September 17th

We will go on a trip in the footsteps of the Špilberk´s ogre.

Snack at 9:15 a.m. Leaving at 9:45 a.m.

Children will need: a backpack with a raincoat and drink.

 

V pondělí 17.9. se vypravíme po stopách zlobra ze Špilberku.

Svačina v 9,15 hod. Odcházíme v 9:45 hod.

Se sebou: batůžek, pláštěnku, pití.

 

TENNIS exhibition IN LUŽÁNKY - WEDNESDAY SEPTEMBER 12th

Preschoolers are going to take part in tennis exhibition in Lužánky.

Exhibition starts at 9:30am, leaving at 8:40am, please come on time.

Bring your backpacks with a drink, wear comfortable sports clothes and sneakers, you can also bring a tennis racket.

 

Ve středu 12.9. půjdou předškoláci na tenisové setkání do Lůžánek.

Představení začíná v 9:30hod, odchod z MŠ je v 8:40hod, prosím přijďte včas.

S sebou baťůžek s pitím, pohodlné sportovní oblečení, tenisky a můžete přinést i tenisovou raketu.

 

WALK TO KRAVÍ HORA - MONDAY SEPTEMBER 10th

On Monday September 10th older children will go for a walk to Kraví Hora.

Please bring your backpacks with a drink.

Snack at 9:15am, leaving at 9:45am.

Younger children will stay in the kindergarten with teacher Lenka.

 

V pondělí 10.9. půjdou starší děti na vycházku na Kraví horu.

S sebou baťůžek s pitím.

Svačina v 9:15hod, odchod v 9:45hod.

Mladší děti zůstanou ve školce s paní učitelkou Lenkou.

 

INFO MEETING - TUESDAY SEPTEMBER 4th

We would like to invite you to our information meeting on Tuesday September 4th at 4pm.

Rádi bychom vás pozvali na naši informační schůzku, která se uskuteční v úterý 4.9. v 16:00hod.

 

GOOD BYE VACATION!

HELLO TO SCHOOL!

HELLO NEW CLASS!

GOOD BYE TO THE POOL!

VACATION TIME IS OVER,

SCHOOL TIME IS HERE,

WE ALL HOPE FOR A WONDERFUL NEW SCHOOL YEAR!

WELCOME BACK EVERYONE, WE HOPE YOU HAD A LOT OF SUMMER FUN!

WE LOOK FORWARD TO MEETING NEW FRIENDS AND SEEING OLD FRIENDS.

Kristina and Lenka

 

 

 

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz