Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Květinky/Flowers

Dear parents, dearest children

 

HALLOWEEN PARTY - THURSDAY OCTOBER 31st

We are going to celebrate Halloween by having a spooky scary Halloween party. Please bring a costume and come on time.

We are starting at 9am.

U příležitosti oslav Halloweenu budeme mít ve třídě strašidelnou oslavu. Prosím přineste dětem kostým a přijďte včas.

Začínáme v 9:00 hod.

 

AUTUMN WORKSHOP - WEDNESDAY OCTOBER 23rd

We would like to invite you to our autumn workshop which will take place on October 23rd at 4pm in our classroom.

Rádi bychom vás pozvali na naši podzimní tvořivou dílničku, která se bude konat 23.10. v 16 hod u nás ve třídě.

 

WALK TO ŠPILBERK PARK - MONDAY OCTOBER 14th

We are going to go to Špilberk park to collect chestnuts, cones, leaves and other nice fruits of autumn.

Leaving at 10:15am.

V pondělí 14.10. půjdeme na delší vycházku do parku kolem Špilberku. Budeme sbírat kaštany, šišky, listy a různé jiné plody podzimu.

Odchod v 10:15hod.

 

 

THEATRE PERFORMANCE - WEDNESDAY OCTOBER 2nd

We are going to go to Polárka theatre to see the performance "How the children saved the butterflies"

Leaving at 8:10am! sharp!

or you can meet us at the theatre at 8:35am.

 

Ve středu 2.10. půjdeme do divadla Polárka na představení "Jak děti zachránily motýly"

Odchod v 8:10hod, na čas!!

nebo můžete přivést děti k divadlu na 8:35 hod

 

BIRTHDAY PARTY - WEDNESDAY SEPTEMBER 25th

We are going to celebrate Tamara's 3rd birthday. Party starts at 9:15am.

Společně s Tamarou oslavíme její 3. narozeniny. Oslava začne v 9:15hod.

 

The clubs are starting in the week of September 23rd!

V týdnu od 23.9. začínají kroužky!

 

WELCOME

September is here and soon comes fall.

So welcome children welcome all.

I hope vacation was really fun

and that you are glad school has begun.

WELCOME BACK EVERYONE! I AM REALLY LOOKING FORWARD TO SEE YOU

Kristina

 

INFO MEETING FOR PARENTS - TUESDAY SEPTEMBER 3rd

Please come to our info meeting that will start at 4pm in our classroom.

Prosíme všechny rodiče aby se zůčastnili naší třídní schůzky - v úterý 3.9. v 16hod.

 

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz