Mateřidouška - soukromá česká a anglická školka pro děti 2,5 - 7 let

Časopis

TIŠTĚNÝ VÝTISK ČASOPISU JE  VYZDOBEN KRESBAMI DĚTÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ELEKTRONICKÉ VERZE. 

 

 

Mateřídouška

 

Ročník 18                                                                      Číslo 1

Mikuláš

Kde se vzal, tu se vzal,

Mikuláš pod okny stál.

V ruce velkou berličku,

na hlavě měl čepičku.

Z bílých vousů teplý šál,

takhle děti vypadal!

 

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás na stránkách „Občasníku“ naší mateřské školy. Doufáme, že si najdete chvilku a přečtete si, co jsme společně prožili. Také zde naleznete informace o akcích MŠ, které jsou naplánovány do konce „letošního roku“.

Přejeme Vám pěkné počteníčko!

Co jsme prožili

     Na začátku školního roku přivítali Broučci  spoustu malých "broučků".  Postupně si zvykali na režim ve školce, učili se pravidla, ale i dramatizovali pohádky. Hráli si třeba na Karkulku, Budulínka, neposlušná kůzlátka nebo Šípkovou Růženku. Také skládali celé příběhy z obrázků na magnetickou tabuli. Když se ochladilo, začali připravovat zvířátka na přicházející zimu a uspávali je. Uspali tak třeba medvěda nebo ježka. Ale ta liška... ta je pozlobila. Představte si, že unesla do své nory různá zvířátka, která museli malí Broučci zachránit. Skoro všichni se odvážili podniknout  "tajuplnou cestu" a prolezli strachovým tunelem až do liščí nory. Zvířátka tak zachránili, z liščí nory vynesli ven a nakonec se jim podařilo uspat i lišku.

Starší Broučci se pak se Sluníčky vydali na výlet do Lužánek, kde sbírali přírodniny a vytvářeli přímo na místě podzimní obrazy.

Na Kraví hoře pouštěli draky nebo se také  vypravili hledat bílého koně sv. Martina na Panskou líchu. A našli! Jen na něm nepřijel ten sv. Martin.

A tak si o něm alespoň povídali, pekli rohlíčky, vyráběli koně nebo za zpěvu písničky "Kovej, kovej, kováříčku..." kovali pro koníky podkovy.

   Sluníčka přivítala na začátku školního roku ve své třídě několik starších "loňských"  Broučků a společně se všichni pustili do práce. Zaměřili se na pravidla a také si nějaká "vlastní" vytvořili. Společně se pak dohodli, že se jimi budou celý rok řídit. Největší úspěch mělo pravidlo "srdíčkové", které řeší vztahy mezi dětmi.     V rámci tematické části "Moje město" se vydali na Kraví horu, odkud měli krásný výhled na Brno, vyhledávali významné budovy a plnili různé úkoly o Brně a České republice, významných stavbách, městech,...

V oboře Holedná jim skřítek Podzimáček také nachystal spoustu úkolů, které se však týkaly přírody a zvířátek. Tam se setkali i s daňky, které měli možnost pozorovat během jejich "zápasení".

Zúčastnili se i programu "Inner Peace", který byl zaměřen na posílení soustředění, poznávání vlastních emocí a prohloubení kamarádských vztahů v rámci kolektivu.

Navštívili také "Otevřenou zahradu", kde pozorovali nejen zvířátka a rostliny, ale také "vodní tok" v dřevěných korytech- tam si to nejvíc užili .

Nejstarší Kytičky a Motýlci podnikali výlety společně. Vydali se třeba po stopách "Zlobra ze Špilberku". Během této výpravy nejen, že hledali Zlobra, ale i plnili úkoly, které jim k jeho nalezení pomohly. Do Wilsonova lesa se vypravili na sběr přírodnin, ze kterých pak Kytičky stavěly domy, hrady a města nebo vyráběly stromečky ze šišek. Motýlci vytvářeli přírodní mandaly nebo stavěli vesničky a les pro zvířátka. V parku u Anthroposu nasbírali nejen krásné podzimní listí, ale i hromady kaštanů. Motýlci je nasypali do vaničky a využili je k masáži nohou nebo k různým aktivitám v centrech. Kytičky zase otiskovaly listy a vytvářely "podzimní obrazy".

V rámci tematické části "Smell it and taste it" vyrazili Kytičky i Motýlci na nákup ovoce a zeleniny na Zelný trh. Nakoupené ovoce i zeleninu pak poznávali všemi smysly, vážili, porovnávali jejich velikost nebo je využili pro tvoření.  Také ochutnali některé neobvyklé druhy, jako např. kdoule nebo opuncii.

Motýlci si společně připravili "podzimní" ovocný salát s brusinkami a skořicí. A tak  nejen, že si zdokonalili své "kuchařské dovednosti" (krájení, míchání), ale navíc to byla velká mňamka.

 Do obory Holedná v Kohoutovicích se vypravili nejen za pozorováním podzimní přírody nebo zvířátek, ale prošli si i interaktivní naučnou stezkou, kde plnili různé úkoly a  prověřili si tak (někteří i prohloubili) své znalosti o přírodě. Rozpoznávali listnaté a jehličnaté stromy, jejich plody, zvířata, houby,...

A i paní učitelky byly překvapeny, kolik je mezi dětmi "zdatných mykologů"- příště asi vyrazí na houby!

V rámci oslav 100. výročí založení republiky se vydali k soše T.G.Masaryka, kde si povídali o naší vlasti, prezidentech, historii a zazpívali si i českou státní hymnu nebo písničku "Ach synku, synku".

Starší Kytičky však nezapomněly ani na své mladší kamarády a vzaly je také na jejich "1. výlet", i když zatím takový malý, do Otevřené zahrady. Tam pozorovaly nejen zvířátka, ale také jak co roste a hlavně se jim moc líbila výstava dýní. Ve třídě pak s dýněmi také pracovaly. Dlabaly je, pozorovaly, co je uvnitř, a  malovaly na ně.

U Motýlků se pak s přicházejícím podzimem stali z dětí švadlenky a krejčíci, a tak, když si povídali o oblečení, pustili se i do šití. Nutno říci, že jim šla práce hezky od ruky a vznikaly tak úžasné modely sukní, šatů, ponožek,... Ti zručnější zvládli i knoflíky přišít!

Jejich "módní kreace" můžete vidět na nástěnce v šatně.

           Od začátku školního roku proběhlo v Mateřídoušce také několik společných akcí. Starší děti navštívily např. divadlo Polárka, kde shlédly představení

"Od maličkých k velkým" nebo divadlo Koráb a "Hvězdné pohádky ".  Nejmladší děti si užily divadlo ve školce a pohádku "Jak pejsek s kočičkou vařili dort".

Společně jsme si pak všichni nacvičili čištění zoubků během programu "Chci mít zdravé zoubky", který byl věnován zubní prevenci.

Předškoláci se  jako každoročně zúčastnili "Tenisového setkání v Lužánkách", kde si mohli nejet vyzkoušet své tenisové dovednosti, ale i slalom na koloběžce, hod míčkem na cíl nebo si zatancovat během pěveckého vystoupení herců Městského divadla Brno.

V rámci projektu polytechnické výchovy  je v naší MŠ realizován program "Malé technické univerzity" (MTU) a také "Pokusníček".

Oba dva programy probíhají jedenkrát měsíčně a jsou určeny dětem s povinnou předškolní docházkou.

A tak si během programu MTU "Stavitel města" děti vyzkoušely práci s mapou, plánem a staly se z nich stavitelé silnic, budov a nakonec všichni společnými silami vybudovali celé město.

Během "Pokusníčku" se zase z dětí stali malí chemici a vyzkoušeli si pokus "papírové chromatografie", během kterého pozorovali rozklad barev.

Koncem října probíhaly také ve všech třídách „PODZIMNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY“.

Broučci se pustili do vyřezávání dýní, které si následně ozdobili přírodninami.

Otiskovali jablíčka na tašku nebo ze samotvrdnoucí hmoty vyráběli broučky, které pak dle vlastní fantazie namalovali akrylovými barvami. Ze skleniček, které polepovali krepovým papírem, vytvářeli lucerničky. A aby netrpěli hladem, upekli si jablečný štrúdl nebo se posilnili dýňovou polévkou.

Nakonec společně zapálili svíčky ve svých lucerničkách a za zpěvu "Mravenčí ukolébavky" své broučky uspávali.

A když všichni "vyrobení" broučci spinkali, vydali se do svých postýlek i naši kamarádi- Broučci z Mateřídoušky.

Sluníčka si vyrobila ježky z hrušek a dalšího ovoce. Pustila se také do koláže dýně, na kterou použila papírové tácky. Moc se jim také vyvedly lucerničky, které děti, za pomoci svých rodičů, zdobily fosforescenčními barvami.

Kytičky si vyrobily nejen dýně z proužků papíru, ale i podzimní čelenky z listí, vlaječky s Helloweenskou tematikou nebo Jack o´ Lanterns. Aby se při své práci posilnily, upekly si štrúdl, na kterém si potom všichni společně pochutnali.

Motýlci se na své "Halloweenské tvoření" připravovali už od rána. Aby se měli čím k večeru posilnit, pustili se všichni duchové, čarodějnice a jiné "příšerky" do pečení celozrnných medových sušenek a také  přípravy polévky z dýně hokaido, která se večer podávala s opečeným toastíkem- mňamJ !  Za pomoci svých rodičů a sourozenců pak vyřezávali Jack o´ Lanterns z dýní nebo si vyrobili barevné lucerničky zdobené krepovým papírem. Z korkových podložek pak ubrouskovou technikou vytvářeli podzimní obrázky nebo si udělali z papíru netopýra...někteří i upíra.

Během oslav Halloweenu se děti z anglických tříd vydaly na "strašidelný průvod" školkou a všichni upíři, duchové, čarodějnice a zombíci navštívili děti v českých třídách. Společně si pak zazpívali, zatancovali a užili si trošku "halloweenské zábavy".

PŘEDŠKOLNÍ  PŘÍPRAVA

Ve všech třídách cíleně pracujeme s předškoláky, abychom jim co nejvíce usnadnili jejich budoucí nástup do základní školy.

V ranních vzdělávacích centrech jsou každý den připraveny úkoly diferencované dle věku dětí.

Po odpoledním odpočinku jsou všem dětem nabízeny pracovní listy, které
vychází z diagnostiky dětí.

Mimo ně, pro školáky každý týden p. učitelky připravují 5 úkolů, pracovních listů, které rozvíjejí a procvičují jejich schopnosti a dovednosti.

Záleží jen na dětech, kdy a v jakém pořadí si jednotlivé úkoly splní. Podmínkou však je, že jsou všechny úkoly vypracovány do konce daného týdne.  Rozvíjíme tak jejich samostatnost, vytrvalost, smysl pro odpovědnost, plánování…

Od začátku listopadu navíc každý týden během dopoledne probíhá "systematická předškolní příprava", která je určena dětem s povinným předškolním vzděláváním. Tato příprava vychází z  principů a postupů „Edukativně stimulačních skupin“,které pro děti předškolního věku vytvořily speciální pedagožky Mgr. Jiřina Bednářová a PhDr. Vlasta Šmardová. Jednotlivé lekce jsou složeny tak, aby zahrnovaly všechny oblasti rozvoje dítěte:

- motorika, grafomotorika
- zrakové vnímání a paměť
- sluchové vnímání a paměť
- řeč, myšlení
- prostorová, pravolevá orientace,    orientace v čase

- základní předmatematické představy

- předčtenářská gramotnost

Výuka je obohacena o práci s interaktivní tabulí, která děti velmi baví a pozitivně je motivuje.
Naším společným cílem je co nejlépe připravit děti na vstup do ZŠ a do„velkého světa“.

     Letošní podzim byl jako již každoročně také ve znamení sportu a to především toho „vodního“.

A tak  začátkem listopadu vyrazilo několik dětí z Mateřídoušky na  „PLAVECKÝ SPORTÍK“, který se konal v hotelu „Kras“ v Jedovnicích.

A protože se letos sešli hodně dobří plavci, vznikla hned 2 družstva Delfínků- "Modří delfínci" a "Bílí delfínci".

Ti, kteří se teprve s vodou seznamovali, byli pak ve družstvu "Žabiček" a "Kapříků".

Naši plaváčci se zdokonalovali v různých technikách a vyzkoušeli si třeba i kraula nebo splývání. Pro všechny děti byla připravena spousta netypických pomůcek jako např. nafukovací válec, ve kterém si děti užily spoustu legrace.

Nechyběla ani skluzavka a lovení puků, při kterém se ze všech na chvilku stali „odvážní potápěči“.

Všichni si užívali dopoledního i odpoledního koupání a ve chvilkách volna chodili na procházky do lesa,kde sbírali podzimní listí, které pak využili pro frotáž.

Také se vydávali k rybníku Olšovci nebo si hráli na nedalekém dětském hřišti. Během svého pobytu si zaznamenávali své zážitky do svého "plaveckého deníku", aby nezapomněli, co vše prožili.

Poslední den ukázali všichni plaváčci rodičům, co se všechno naučili, ale také našli "pirátský poklad" a obdrželi nejen diplom, ale i medaili s mořským koníkem.

Děti si plavání se Sportíkem moc užily a už teď se těší, až pojedou zase příště.

     A když už byli všichni zpět v Brně, sešli jsme se u „naší Lipěnky“ na Obilním trhu, abychom ji uložili k „zimnímu spánku“.

Setkání jsme zahájili, jako již tradičně, písničkou:

                „Na stejné zemi co my,

                  žijí tu s námi stromy,

                  mlčí a hledí si svého...“

Všechny třídy ozdobily Lipěnku svými výrobky. Kytičky na ni navěsily lipové lístečky s přáníčky, Sluníčka jí přinesla srdíčka, Papoušci české vlaječky, Zajíčci polštář a peřinu, aby jí nebylo zima a, Motýlci řetěz z lipových lístků v barvách české státní vlajky, aby  bylo na první pohled poznat, že je to náš "národní strom".

Na co se těšíme

     No přece…na VÁNOCE,

ale ještě než k nám přijde Ježíšek, můžeme se těšit na spoustu akcí, které nás do konce roku čekají.

V úterý 27.11. se mohou najmladší děti těšit na divadlo v MŠ a "Pohádky ze Špalíčku".

Ve středu 28.11. se všichni školáci vypraví na Soukromou ZŠ Janouškova na Lesné, do světa, kde "Ten dělá to a ten zas tohle".

Ve středu 5. 12. bude v Mateřídoušce, jako již každoročně, "Čertovsko- andělský den".

Děti, které se chtějí stát čertíky nebo andílky, si rodiče v šatně převléknou do „čertovského“ nebo „andělského“- stačí vhodně zvolená barva oblečení, růžky, křídla, apod.

Pro děti je také připravena krátká pohádka v režii „divadelního spolku paní učitelek“.

     Abychom předvedli svým maminkám a tatínkům co jsme se už všechno naučili a užili si trošku předvánoční pohody, pozveme je na besídky.

Sluníčka v pondělí 10. 12.

Broučci v úterý 11. 12.

Motýlci ve středu 12. 12.

Květinky ve čtvrtek 13. 12.

Všechny besídky začínají v 16 hod. Tak přijďte, prosím, včas.

Ve školce si také ve všech třídách společně nazdobíme stromeček a budeme se těšit na VÁNOČNÍ NADÍLKU, která bude v pondělí 17. 12. dopoledne. Už teď přemýšlíme, copak asi najdeme pod vánočním stromečkem. Nebude samozřejmě chybět ani povídání o tradicích, ochutnávka vánočního cukroví, sušeného ovoce, oříšků…, o které poprosíme maminky nebo babičky.

P. kuchařky nám připraví i rybu, aby byla "vánoční atmosféra" dokonalá.

     No a poté co rozbalíme všechny dárečky ve školce, budeme se těšit na ty, které nám Ježíšek nadělí pod stromeček doma, a užijeme si Vánoční prázdniny,

                       které budou v době od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

Znovu se pak můžeme setkat ve středu 2. 1. 2019, pokud nepojedete na hory, k babičce, …

Čemu jsme se zasmáli

 • Holčička chce zapnout knoflíky na šatech a prosí paní učitelku: "Paní učitelko, můžete mi prosím zaknoflíkovat záda?"

   

 • Chlapeček si povídá s paní učitelkou a p. uč. se ho zeptá: "Jak se má babička?" - Chlapeček odpoví: "Je nemocná."- " A co jí je? Má rýmu, bolí ji v krku, kašle,...?" ptá se p.uč.A chlapeček odpoví: "Ne, je zoufalá!"

   

 • Holčička vyrábí obrázek s paní učitelkou, neví si rady, potřebuje pomoc a povídá: "Já to ještě neumím,já jsem ještě na to moc tlustá!"

   

 • Holčička se obrací s prosbou na p. uč.: "Prosím zacopánkovat vlásky!"

   

 • Holčička se chlubí p. uč.: "Paní učitelko, já už umím jezdit bez malých koleček!" Jiná holčička se chce taky pochlubit a povídá: "A já už umím jezdit na koloběžce! A nemám tam ani přední ani zadní kolečko!"

   

 • Chlapeček a holčička si hrají s kostkami a plánují:

  Ch: "Postavíme z těch kostek vězení!"

  H: "Jo, to je dobrej nápad! A budeme tam zavírat ty, co zlobí."

  Ch: "To ne, to bych tam musel být zavřenej. Já zlobím pořád."

  H: "Já teda zlobím jen doma ... a to se nepočítá!"

  Ch: "Tak dobře, budem zavírat jen ty, co zlobí ve školce. Já taky zlobím víc doma."

  H: "Jo, protože ve školce se zlobit nesmí!"

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naše školka spolupracuje s Mensou
 
Home | Aktuality | Akce školky | Fotogalerie | Kontakty
 
© 2019 MATEŘÍDOUŠKA - soukromá mateřská škola s.r.o. | Created by FABRICA.cz